Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Hauser -lekarz chorób wewnętrznych ,specjalista
 medycyny rodzinnej uprawniony do badań kierowców, uprawniony do badań sportowców do 23rż.


Administratorami Państwa danych osobowych w zakresie rejestracji wizyty i przechowywania dokumentacji medycznej jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zbigniew Hauser. Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce RH+ przy ul. Targowa 7A w NIepolomicach lub telefonicznie.